Werkwijze

De beschrijving van de werkwijze van CodeGroen inzake de belangrijkste diensten, vindt u hieronder.

Website ontwikkeling

Bij het ontwikkelen van een nieuwe website of het uitvoeren van een redesign van een bestaande website komt heel wat kijken.

Het eerste contact loopt via telefoon of email waarna we eventueel een persoonlijke afspraak kunnen maken om uw wensen te bespreken. Voorafgaand aan een eventueel persoonlijk gesprek, verzoeken we u een lijst met vragen in te vullen, deze lijst wordt de basis van het gesprek. Het gesprek kan ook via (skype) telefoon, email of chat (skype) worden gevoerd.

Na dit gesprek, werken we een transparant voorstel uit. Indien u akkoord bent met het voorstel, ontvangt u een opdrachtbevestiging inclusief de algemene voorwaarden van CodeGroen. De opdrachtbevesting ontvangen we graag ondertekend retour.

De algemene voorwaarden voorwaarden van CodeGroen zijn van toepassing op al onze diensten.

Website beheer

De werkzaamheden die wij onder website beheer rekenen, zijn erg divers en vergen vaak goed technisch inzicht van uw website installatie. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren willen wij de beschikking hebben over een eigen admin login, zodat alle wijzigingen kunnen worden bijgehouden.

Sommige wijzigingen zullen moeten worden uitgevoerd terwijl uw website tijdelijk in onderhoudsmodus wordt gezet. Dit houdt in dat de bezoeker een boodschap te zien krijgt dat de website wegens onderhoud tijdelijk niet bereikbaar is. Ons streven is een zo gering mogelijk ongemak voor uw bezoekers.

Website beheer kunt u door ons laten uitvoeren op basis van een vooraf ingekocht tegoed (strippenkaart) of een eenmalige opdracht. U krijgt van te voren een schatting van het aantal uren, achteraf krijgt u altijd een overzicht van de verrichte werkzaamheden en in het geval van een strippenkaart, een overzicht van uw tegoed.

Website onderhoud

Bij website onderhoud door CodeGroen werken we uw website bij op allerlei punten zoals: het updaten van WordPress, veiligheidsupdates, updates van plugins en thema’s. We kunnen voor u ook een periodieke backup instellen en deze voor u opslaan in de Cloud, opsturen via email of opslaan op uw webserver. Database optimalisatie en verwijderen van SPAM valt hier ook onder.

Hosting advies

Hosting advies wordt met name gegeven indien u door CodeGroen een nieuwe website wilt laten ontwikkelen of als u met uw website en (email) wilt verhuizen naar een andere hosting provider. In deze gevallen en in losstaande gevallen, kan CodeGroen u adviseren welke dienst u bij welke provider zou kunnen afnemen.

Onze voorkeur gaat uit naar het scheiden van de belangen. Onze klant wordt de contractant bij de hosting provider. Op deze manier ontstaan er geen technische constructies die u ervan kunnen weerhouden op elk moment voor een andere partij te kiezen dan CodeGroen. Alles transparant en helder!

Wilt u hier allemaal niet naar omkijken en wilt u dat een kundige partij dit voor u regelt? CodeGroen kan u bij alles ondersteunen en zaken uit handen nemen zodat u tijd heeft om te focussen op uw specialisaties.